Álláshirdetés

ÁLLÁSHIRDETÉS ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Borostyán Természetvédő Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Borostyán Természetvédő Óvoda
óvodai nevelés óvodapedagógus  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabadosné Balga Diána nyújt, a 36-30-406-90-15 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Borostyán Természetvédő Óvoda címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2023/ 81  , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 e-mail címen keresztül

 •         Személyesen: Szabadosné Balga Diána, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 15.

 

Szeretettel köszöntjük a honlapunkra látogatókat!

 

„ A gyermek érdeke mindenek felett”

Geothe: „gyökeret és szárnyakat”

 

Hitvallásunkat leginkább ez a két idézet vezérli.

Gyermekképünk, olyan derűs, vidám gyermek, aki szívesen jár óvodába, jól érzi magát a gyermekközösségben, fogékony a világ szépségeire, egészséges kíváncsisággal fürkészi a világ csodáit. Tud nevetni, örülni, felfedezni és csodálkozni. Tisztelettel és bizalommal fordul az emberek iránt.

A gyermek érdekeit mindig szem előtt tartani! A legalapvetőbb, hogy minden gyermeket megillessen a személyiségének feltétel nélküli elfogadása, a szeretet, az együttérzés, szükségleteinek kielégítése, a fejlődését elősegítő egyéni bánásmód.  Ezzel a gyermekközpontú alapszemlélettel a célunk, hogy egészséges lelkületű, kiegyensúlyozott, tudásvággyal rendelkező, a természetben jól eligazodó gyermekeket neveljünk. A távoli jövőképünk, hogy az óvodásaink becsületes, önállóan gondolkodó, felelősségteljes, érzelmileg is intelligens, környezettudatos boldog felnőttekké váljanak, akik igaz értékeket képviselnek majd.

Pedagógiai programunk alapelve, hogy fontosnak tartjuk a nyelvhez, a tájhoz, az emberekhez, társakhoz fűződő érzelmi viszony megalapozását, a környezettudatos nevelést, a családdal való együttműködést, a hagyományok ápolását. Örökös Zöld óvoda lévén a fő profilunk a természetvédelem, éppen ezért kiemelt jelentőségű számunkra a természet megismerése és óvása a környezettudatos magatartás megalapozása, az állatok iránti felelősségvállalás kialakítása.  Programunk jól alkalmazható mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges gyermekek nevelésében, figyelembe véve eltérő fejlődési ütemüket, lehetővé téve egyéni készségeik és képességeik kibontakozását.

Az óvodában a magas színvonalú szakmai munkát, a közös célok elérése érdekében az összetartó közösségünk végzi, akik gyermekközpontú, hivatását szívből szerető, magasan képzett, kreatív, lendületes szakemberekből áll.

Beiratkozás

hhhBEIRATKOZÁS

 

Kedves Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beiratkozni.

Beiratkozás ideje:

 1. május 3-án 8.00-16.00 óráig,

május 4-én 8.00- 18.00 óráig,

május 10-én 8.00-16.00-óráig

Helyszín: Borostyán Terrmészetvédő Óvoda Csobánka, Fő út 11. titkársági iroda

A 2022/ 2023-as nevelési év 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tart. Csobánka község közigazgatási területén állandó bejelentéssel lakó, ezen túlmenően a fennmaradó férőhelyek tekintetében tartózkodási hellyel rendelkező, 2022. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött gyermeket jogosult és köteles a szülő az óvodába beiratni.  A kötelező óvodába járást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §- a szabályozza.

Az óvodába történő beiratkozás során, a gyermek személyazonosítására alkalmas okiratát (születési anyakönyvi kivonat vagy gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá TAJ kártyát, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát szükséges bemutatni.

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat!

Üdvözlettel:

Szabadosné Balga Diána

óvodavezető

 

hhhBEIRATKOZÁS

 

Kedves Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beiratkozni.

Beiratkozás ideje:

 1. május 3-án 8.00-16.00 óráig,

május 4-én 8.00- 18.00 óráig,

május 10-én 8.00-16.00-óráig

Helyszín: Borostyán Terrmészetvédő Óvoda Csobánka, Fő út 11. titkársági iroda

A 2022/ 2023-as nevelési év 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tart. Csobánka község közigazgatási területén állandó bejelentéssel lakó, ezen túlmenően a fennmaradó férőhelyek tekintetében tartózkodási hellyel rendelkező, 2022. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött gyermeket jogosult és köteles a szülő az óvodába beiratni.  A kötelező óvodába járást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §- a szabályozza.

Az óvodába történő beiratkozás során, a gyermek személyazonosítására alkalmas okiratát (születési anyakönyvi kivonat vagy gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá TAJ kártyát, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát szükséges bemutatni.

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat!

Üdvözlettel:

Szabadosné Balga Diána

óvodavezető

 

 

BEIRATKOZÁS

Kedves Szülők!

 

Ezúton értesítem Önöket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beiratkozni.

 Beiratkozás ideje:                                            

 2023.május 02-án 8.00-16.00 óráig,                   

május 03-én 8.00- 18.00 óráig,

május 09-én 8.00-16.00-óráig

 Helyszín: Borostyán Természetvédő Óvoda Csobánka, Fő út 11. titkársági iroda

A kötelező óvodába járást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §- a szabályozza.

Az óvodába történő beiratkozás során, a gyermek személyazonosítására alkalmas okiratát (születési anyakönyvi kivonat vagy gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá TAJ kártyát, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát szükséges bemutatni.

A 2023/ 2024-es nevelési év 2023. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig tart. Csobánka község közigazgatási területén állandó bejelentéssel lakó, ezen túlmenően a fennmaradó férőhelyek tekintetében tartózkodási hellyel rendelkező, 2023. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött gyermeket jogosult és köteles a szülő az óvodába beiratni.  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ha már óvodába jár a gyermek, átvétele jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik. ). A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt, elutasítás esetén Csobánka község jegyzője jgosult a fellebbezési kérelmet elbírálni.

 A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatal felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja ( szükséges hozzá:. kérelem, ó.vezetői vélemény, védőnői vélemény.

Ismerkedés céljából április 13-án nyílt napot szervezünk, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel:

Szabadosné Balga Diána

óvodavezető

 

ÁLLASHIRDETÉS

Borostyán Természetvédő Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabadosné Balga Diána nyújt, a 30-4069015 -telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Borostyán Természetvédő Óvoda címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2022/157 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •         Elektronikus úton Szabadosné Balga Diána részére a borostyanovi@digikabel.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Szabadosné Balga Diána, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.

 

Kedves Szülők!

Már csak egy hónap van tábort választani

 

Az Emberi Erőforrások Miniszter által kiadott 7/2020 ( III.25) EMMI határozva hivatkozva a 2020-2021 nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik:

Automatikusan felvételre kerül 2020.04.21-ig a Borostyán Természetvédő Óvodába az a gyermek, aki

 • Csobánkán lakik (lakcímkártya alapján) és augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
 • Csobánkán lakik és nem érkezett olyan jelzés, hogy máshová iratkozott volna be.

 

Kérjük e-mailben (borostyanovi@digikabel.hu) jelezze,

 • Akinek a gyermeke 2020 szeptember 1. és december 31. között tölti be a 3. életévét és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést.
 • Aki Csobánkán lakik, de nem kívánja a Borostyán Természetvédő Óvodába járatni a gyermekét és máshová iratja be.
 • Aki nem Csobánkán lakik, de szeretné ha gyermeke a Borostyán Természetvédő Óvodába járjon.

 

 

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat!

 

Üdvözlettel: Az óvoda dolgozói

Tájékoztató az óvodai felvételről 2020-2021-es nevelési évre Az emberi erőforrások minisztere –a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A kötelező felvételt biztosító óvodaként a fenntartónktól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felvesszük a felvételi körzetünkbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzánk jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, az adminisztrációs teendők támogatását elősegítendő, kérjük ezen szándékukat jelezzék felénk. Elérhetőségünk: borostyanovi@digikabel.hu; +36-30 4069015 Az eddigi évek hagyományaitól eltérően az óvodai nyílt napunk a járványügyi intézkedések miatt elmarad. Így a pedagógusainkkal való személyes találkozásra csak később lesz lehetőség. A jövőbeli szülői értekezlet időpontjáról tájékoztatni fogom Önöket. Szabadosné Balga Diána-óvodavezető

Tájékoztató az óvodai felvételről 2020-2021-es nevelési évre

 

Az emberi erőforrások minisztere –a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

A kötelező felvételt biztosító óvodaként a fenntartónktól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felvesszük a felvételi körzetünkbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzánk jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

 

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, az adminisztrációs teendők támogatását elősegítendő, kérjük ezen szándékukat jelezzék felénk. Elérhetőségünk: borostyanovi@digikabel.hu; +36-30 4069015

 

Az eddigi évek hagyományaitól eltérően az óvodai nyílt napunk a járványügyi intézkedések miatt elmarad. Így a pedagógusainkkal való személyes találkozásra csak később lesz lehetőség.  A jövőbeli szülői értekezlet időpontjáról tájékoztatni fogom Önöket.

 

Szabadosné Balga Diána- óvodavezető