Szeretettel köszöntjük a honlapunkra látogatókat!

 

„ A gyermek érdeke mindenek felett”

Geothe: „gyökeret és szárnyakat”

 

Hitvallásunkat leginkább ez a két idézet vezérli.

Gyermekképünk, olyan derűs, vidám gyermek, aki szívesen jár óvodába, jól érzi magát a gyermekközösségben, fogékony a világ szépségeire, egészséges kíváncsisággal fürkészi a világ csodáit. Tud nevetni, örülni, felfedezni és csodálkozni. Tisztelettel és bizalommal fordul az emberek iránt.

A gyermek érdekeit mindig szem előtt tartani! A legalapvetőbb, hogy minden gyermeket megillessen a személyiségének feltétel nélküli elfogadása, a szeretet, az együttérzés, szükségleteinek kielégítése, a fejlődését elősegítő egyéni bánásmód.  Ezzel a gyermekközpontú alapszemlélettel a célunk, hogy egészséges lelkületű, kiegyensúlyozott, tudásvággyal rendelkező, a természetben jól eligazodó gyermekeket neveljünk. A távoli jövőképünk, hogy az óvodásaink becsületes, önállóan gondolkodó, felelősségteljes, érzelmileg is intelligens, környezettudatos boldog felnőttekké váljanak, akik igaz értékeket képviselnek majd.

Pedagógiai programunk alapelve, hogy fontosnak tartjuk a nyelvhez, a tájhoz, az emberekhez, társakhoz fűződő érzelmi viszony megalapozását, a környezettudatos nevelést, a családdal való együttműködést, a hagyományok ápolását. Örökös Zöld óvoda lévén a fő profilunk a természetvédelem, éppen ezért kiemelt jelentőségű számunkra a természet megismerése és óvása a környezettudatos magatartás megalapozása, az állatok iránti felelősségvállalás kialakítása.  Programunk jól alkalmazható mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges gyermekek nevelésében, figyelembe véve eltérő fejlődési ütemüket, lehetővé téve egyéni készségeik és képességeik kibontakozását.

Az óvodában a magas színvonalú szakmai munkát, a közös célok elérése érdekében az összetartó közösségünk végzi, akik gyermekközpontú, hivatását szívből szerető, magasan képzett, kreatív, lendületes szakemberekből áll.

BEIRATKOZÁS

konnyen-elkeszitheto-rajzok-1080x675
Kedves Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre:

 1. május 3-án 8.00-16.00 óráig,

           május 4-én 8.00- 18.00 óráig

           május 11-én 8.00-16.00-óráig

 személyesen vagy  a 19/2021 (III.10.)  EMMI  2021/2022. nevelési ill. tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról  c. határozata alapján  elektronikus úton lehet beiratkozni.  E-mail: borostyanovi@digikabel.hu Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása az első óvodai napon kerül sor.

A 2021/ 2022-es nevelési év 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart. Csobánka község közigazgatási területén állandó bejelentéssel lakó, ezen túlmenően a fennmaradó férőhelyek tekintetében tartózkodási hellyel rendelkező, 2022. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött gyermeket jogosult és köteles a szülő az óvodába beiratni.

Az óvodába történő beiratásakor a gyermek személyazonosítására alkalmas okiratát (születési anyakönyvi kivonat vagy gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá TAJ kártyát, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát szükséges bemutatni.

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat!

Üdvözlettel:

Szabadosné Balga Diána

óvodavezető

 

ÁLLASHIRDETÉS

Borostyán Természetvédő Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Borostyán Természetvédő Óvoda óvodai nevelés óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •  Főiskola, óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabadosné Balga Diána nyújt, a 36-30-406-90-15 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Borostyán Természetvédő Óvoda címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/53 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 • Elektronikus úton Szabadosné Balga Diána részére a borostyanovi@digikabel.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Szabadosné Balga Diána, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.borostyanovoda.hu honlapon szerezhet.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Borostyán Természetvédő Óvoda

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Borostyán Természetvédő Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabadosné Balga Diána nyújt, a 36-30-406-90-15 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •   Postai úton, a pályázatnak a Borostyán Természetvédő Óvoda címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/27 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 • Elektronikus úton Szabadosné Balga Diána részére a borostyanovi@digikabel.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Szabadosné Balga Diána, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a borostyanovoda.hu honlapon szerezhet.

Álláshírdetés

Borostyán Természetvédő Óvoda

                       

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Borostyán Természetvédő Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógus

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabadosné Balga Diána nyújt, a 36-30-406-90-15 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Borostyán Természetvédő Óvoda címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2020/87 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •         Elektronikus úton Szabadosné Balga Diána részére a borostyanovi@digikabel.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Szabadosné Balga Diána, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.borostyanovoda.hu honlapon szerezhet.

 

Kedves Szülők!

Már csak egy hónap van tábort választani

 

Az Emberi Erőforrások Miniszter által kiadott 7/2020 ( III.25) EMMI határozva hivatkozva a 2020-2021 nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik:

Automatikusan felvételre kerül 2020.04.21-ig a Borostyán Természetvédő Óvodába az a gyermek, aki

 • Csobánkán lakik (lakcímkártya alapján) és augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
 • Csobánkán lakik és nem érkezett olyan jelzés, hogy máshová iratkozott volna be.

 

Kérjük e-mailben (borostyanovi@digikabel.hu) jelezze,

 • Akinek a gyermeke 2020 szeptember 1. és december 31. között tölti be a 3. életévét és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést.
 • Aki Csobánkán lakik, de nem kívánja a Borostyán Természetvédő Óvodába járatni a gyermekét és máshová iratja be.
 • Aki nem Csobánkán lakik, de szeretné ha gyermeke a Borostyán Természetvédő Óvodába járjon.

 

 

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat!

 

Üdvözlettel: Az óvoda dolgozói

Tájékoztató az óvodai felvételről 2020-2021-es nevelési évre Az emberi erőforrások minisztere –a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A kötelező felvételt biztosító óvodaként a fenntartónktól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felvesszük a felvételi körzetünkbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzánk jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, az adminisztrációs teendők támogatását elősegítendő, kérjük ezen szándékukat jelezzék felénk. Elérhetőségünk: borostyanovi@digikabel.hu; +36-30 4069015 Az eddigi évek hagyományaitól eltérően az óvodai nyílt napunk a járványügyi intézkedések miatt elmarad. Így a pedagógusainkkal való személyes találkozásra csak később lesz lehetőség. A jövőbeli szülői értekezlet időpontjáról tájékoztatni fogom Önöket. Szabadosné Balga Diána-óvodavezető

Tájékoztató az óvodai felvételről 2020-2021-es nevelési évre

 

Az emberi erőforrások minisztere –a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

A kötelező felvételt biztosító óvodaként a fenntartónktól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felvesszük a felvételi körzetünkbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzánk jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

 

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, az adminisztrációs teendők támogatását elősegítendő, kérjük ezen szándékukat jelezzék felénk. Elérhetőségünk: borostyanovi@digikabel.hu; +36-30 4069015

 

Az eddigi évek hagyományaitól eltérően az óvodai nyílt napunk a járványügyi intézkedések miatt elmarad. Így a pedagógusainkkal való személyes találkozásra csak később lesz lehetőség.  A jövőbeli szülői értekezlet időpontjáról tájékoztatni fogom Önöket.

 

Szabadosné Balga Diána- óvodavezető