Borostyán Természetvédő Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borostyán Természetvédő Óvoda
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabadosné Balga Diána nyújt, a 06 30 4069015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Borostyán Természetvédő Óvoda címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/74 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •         Elektronikus úton Szabadosné Balga Diána részére a borostyanovi@digikabel.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Szabadosné Balga Diána, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 1.

 

 

AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGRŐL

Intézmény neve: Borostyán Természetvédő Óvoda

Óvodai és iskolai szociális segítő neve, elérhetősége: Istenes Mónika, megtalálható az emeleten a fejlesztő szobában, ügyfélfogadása szerdán 8-9 óra között. Amennyiben a fenti időpont nem megfelelő, lehetőség van a személyesen egyeztetésre a szociális segítővel a 0620/364-0837-as telefonszámon.

Az óvodai és iskolai segítő szolgáltatás a köznevelési intézményben biztosított preventív jellegű segítő tevékenység, amely az iskoláskorú gyerekek és fiatalok képességének, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. A gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére adekvát szakmai segítséget nyújt, többek között információt szolgáltat, tanácsadást nyújt, prevenciós foglalkozásokat tart, ügyintézésben nyújt segítséget, szolgáltatásokhoz való hozzáférést közvetít.

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek és szülők önként megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában, a szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatások igénybevételéhez a szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges

FELHÍVÁS

 

A Csobánka Község Önkormányzata fenntartásában működő

Borostyán Természetvédő Óvodába történő beíratásról

 

 

Ezúton értesítem az érintett szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

 1. május 7-8. (kedd, szerda) és 2019. május 14. (kedd)

08.00 órától 17.00 óráig

A 2019/2020-as nevelési év 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart.

Csobánka község közigazgatási területén állandó bejelentéssel lakó, ezen túlmenően a fennmaradó szabad férőhelyek tekintetében tartózkodási hellyel rendelkező, 2019. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött gyermeket jogosult és köteles a szülő az óvodába beíratni.

Az óvodába történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas okiratát (születési anyakönyvi kivonat vagy gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá TAJ kártyát, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát kell bemutatni.

A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt 2019. június 13. napjáig, elutasítás esetén Csobánka község jegyzője jogosult a fellebbezési kérelmet elbírálni.

 

 

A fentieken túlmenően a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Szülőket:

 

 • Köznevelési intézmény:
 • Borostyán Természetvédő Óvoda

2014 Csobánka, Fő út 11.

 

Felvételi Körzet:

Csobánka község közigazgatási területe

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési intézménye:

 • Borostyán Természetvédő Óvoda

2014 Csobánka, Fő út 11.

 

Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-ába ütköző óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegése szabálysértés elkövetése.

 

 

 

 

 1. Filó-Szentes Kinga

           jegyző

 

Borostyán Természetvédő Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borostyán Természetvédő Óvoda
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gondozási és óvodai nevelési feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabadosné Balga Diána nyújt, a 06 30 4069015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Borostyán Természetvédő Óvoda címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/66 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •         Elektronikus úton Szabadosné Balga Diána részére a borostyanovi@digikabel.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         borostyanovoda.hu – 2019. március 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

           NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN

          Kedves Szülők, leendő óvodások!

 

Április 04-én, csütörtökön 9.00.-11.30. nyílt napot tartunk óvodánkban, (főépület, Fő út 11.) melyre szeretettel várjuk a leendő ovis gyermekeket, szüleikkel, családtagjaikkal együtt.

Ezen a napon lehetőséget biztosítunk arra, hogy bepillantást nyerjenek mindennapjainkba, megismerkedjenek az itt dolgozókkal (óvodapedagógusokkal, dajkákkal, pedagógiai asszisztensekkel) az intézményi környezettel.

 

 

 

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Allaspalyazat

Borostyán Természetvédő Óvoda

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borostyán Természetvédő Óvoda
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek nevelése az OÓNAP és a Helyi Pedagógiai Program iránymutatásai alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,
 •         Magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. 03. 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 03.18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabadosné Balga Diána nyújt, a 06 30 4069015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Borostyán Természetvédő Óvoda címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/39 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •         Elektronikus úton Szabadosné Balga Diána részére a borostyanovi @digikabel.hu E-mail címen keresztül

 

 

Nyílt nap az ovodaban

 

 

NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN.

Kedves Szülők, leendő óvodások!

Április 27.-én, pénteken, 9.00.-11.30. nyílt napot tartunk óvodánkban, (főépület, Fő út 11.) melyre szeretettel várjuk a leendő ovis gyermekeket, szüleikkel, családtagjaikkal együtt.

Ezen a napon lehetőséget biztosítunk arra, hogy bepillantást nyerjenek mindennapjainkba, megismerkedjenek az itt dolgozó pedagógusokkal, dajkákkal, az intézményi környezettel.

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.ujovi

NYILT NAP A PILLANGÓBAN

NYÍLT NAP A PILLANGÓ (ELŐKÉSZÍTŐ) CSOPORTBAN!

 

Kedves Szülők!

Az érintett és érdeklődő szülők részére nyílt napot szervezünk a Borostyán Természetvédő Óvoda Pillangó  ( előkészítő) csoportjában, ahol megtekinthetnek egy bemutató foglalkozást, majd lehetőség nyílik a látottak megbeszélésére is a foglalkozást vezető óvodapedagógussal és az óvodavezetővel.

 

A nyílt nap helye: 2014 Csobánka, Vörösvári út 12.

Időpontja: 2018. 04. 20. péntek.

 • 30.-11.00. bemutató foglalkozás
 • 00.-12.00 Beszélgetés, kérdések megválaszolása.

 

Kérjük részételi szándékukat jelezzék telefonon, vagy emailben a következő elérhetőségek egyikén.

 

 

 

 

 

Óvodai beiratkozás

FELHÍVÁS

 

A Csobánka Község Önkormányzata fenntartásában működő

Borostyán Természetvédő Óvodába történő beíratásról

 

 

Ezúton értesítem az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beíratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

 1. május 7. – 8. (hétfő, kedd) és 2018. május 10. (csütörtök)

08.00 órától 17.00 óráig

A 2018/2019-es nevelési év 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tart.

Csobánka község közigazgatási területén állandó bejelentéssel lakó, ezen túlmenően a fennmaradó szabad férőhelyek tekintetében tartózkodási hellyel rendelkező, 2018. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött gyermeket jogosult és köteles a szülő az óvodába beíratni.

Az óvodába történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas okiratát (születési anyakönyvi kivonat vagy gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá TAJ kártyát, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát kell bemutatni.

A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt 2018. június 11. napjáig, elutasítás esetén Csobánka község jegyzője jogosult a fellebbezési kérelmet elbírálni.

 

 

A fentieken túlmenően a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Szülőket:

 

 • Köznevelési intézmény:
 • Borostyán Természetvédő Óvoda

2014 Csobánka, Fő út 11.

 

Felvételi Körzet:

Csobánka község közigazgatási területe

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési intézménye:

 • Borostyán Természetvédő Óvoda

2014 Csobánka, Fő út 11.

 

Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-ába ütköző óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegése szabálysértés elkövetése.

 

 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga jegyző

 

Üdvözöljük !

Szeretettel üdvözöljük a csobánkai

Borostyán Természetvédő Óvoda

megújult honlapján !

Kategóriák: Nincs kategorizálva  Üzenetek lezárva