Archívum hónapok szerint » 2018, április «

Nyílt nap az ovodaban

 

 

NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN.

Kedves Szülők, leendő óvodások!

Április 27.-én, pénteken, 9.00.-11.30. nyílt napot tartunk óvodánkban, (főépület, Fő út 11.) melyre szeretettel várjuk a leendő ovis gyermekeket, szüleikkel, családtagjaikkal együtt.

Ezen a napon lehetőséget biztosítunk arra, hogy bepillantást nyerjenek mindennapjainkba, megismerkedjenek az itt dolgozó pedagógusokkal, dajkákkal, az intézményi környezettel.

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.ujovi

NYILT NAP A PILLANGÓBAN

NYÍLT NAP A PILLANGÓ (ELŐKÉSZÍTŐ) CSOPORTBAN!

 

Kedves Szülők!

Az érintett és érdeklődő szülők részére nyílt napot szervezünk a Borostyán Természetvédő Óvoda Pillangó  ( előkészítő) csoportjában, ahol megtekinthetnek egy bemutató foglalkozást, majd lehetőség nyílik a látottak megbeszélésére is a foglalkozást vezető óvodapedagógussal és az óvodavezetővel.

 

A nyílt nap helye: 2014 Csobánka, Vörösvári út 12.

Időpontja: 2018. 04. 20. péntek.

  • 30.-11.00. bemutató foglalkozás
  • 00.-12.00 Beszélgetés, kérdések megválaszolása.

 

Kérjük részételi szándékukat jelezzék telefonon, vagy emailben a következő elérhetőségek egyikén.

 

 

 

 

 

Óvodai beiratkozás

FELHÍVÁS

 

A Csobánka Község Önkormányzata fenntartásában működő

Borostyán Természetvédő Óvodába történő beíratásról

 

 

Ezúton értesítem az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beíratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

  1. május 7. – 8. (hétfő, kedd) és 2018. május 10. (csütörtök)

08.00 órától 17.00 óráig

A 2018/2019-es nevelési év 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tart.

Csobánka község közigazgatási területén állandó bejelentéssel lakó, ezen túlmenően a fennmaradó szabad férőhelyek tekintetében tartózkodási hellyel rendelkező, 2018. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött gyermeket jogosult és köteles a szülő az óvodába beíratni.

Az óvodába történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas okiratát (születési anyakönyvi kivonat vagy gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá TAJ kártyát, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát kell bemutatni.

A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt 2018. június 11. napjáig, elutasítás esetén Csobánka község jegyzője jogosult a fellebbezési kérelmet elbírálni.

 

 

A fentieken túlmenően a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Szülőket:

 

  • Köznevelési intézmény:
  • Borostyán Természetvédő Óvoda

2014 Csobánka, Fő út 11.

 

Felvételi Körzet:

Csobánka község közigazgatási területe

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési intézménye:

  • Borostyán Természetvédő Óvoda

2014 Csobánka, Fő út 11.

 

Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-ába ütköző óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegése szabálysértés elkövetése.

 

 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga jegyző