BEIRATKOZÁS

Kedves Szülők!

 

Ezúton értesítem Önöket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beiratkozni.

 Beiratkozás ideje:                                            

 2023.május 02-án 8.00-16.00 óráig,                   

május 03-én 8.00- 18.00 óráig,

május 09-én 8.00-16.00-óráig

 Helyszín: Borostyán Természetvédő Óvoda Csobánka, Fő út 11. titkársági iroda

A kötelező óvodába járást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §- a szabályozza.

Az óvodába történő beiratkozás során, a gyermek személyazonosítására alkalmas okiratát (születési anyakönyvi kivonat vagy gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá TAJ kártyát, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát szükséges bemutatni.

A 2023/ 2024-es nevelési év 2023. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig tart. Csobánka község közigazgatási területén állandó bejelentéssel lakó, ezen túlmenően a fennmaradó férőhelyek tekintetében tartózkodási hellyel rendelkező, 2023. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött gyermeket jogosult és köteles a szülő az óvodába beiratni.  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ha már óvodába jár a gyermek, átvétele jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik. ). A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt, elutasítás esetén Csobánka község jegyzője jgosult a fellebbezési kérelmet elbírálni.

 A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatal felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja ( szükséges hozzá:. kérelem, ó.vezetői vélemény, védőnői vélemény.

Ismerkedés céljából április 13-án nyílt napot szervezünk, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel:

Szabadosné Balga Diána

óvodavezető

 

Kategória: Nincs kategorizálva
Követni tudja az írásra érkező reagálásokat az RSS 2.0 feed segítségével. Ha akar, hozzá tud szólni, vagy visszakövethet a saját weboldaláról.
Szóljon hozzá

XHTML: Ezeket a kódokat használhatja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>