Büszkeségeink

Célunk a gyermekek környezeti kultúrára nevelése szemléletváltással, életmód, szokásrendszer, gondolkodásmód, viselkedés alakításával, a fenntarthatóságra való nevelés által.

Örökös zöld óvoda

Óvodánk 2019-ben nyerte el a Zöld óvoda címet. A természetismeret, a természetvédelem az óvodánk számára kiemelt jelentőségű. 

Feladataink:

Mosolygós óvoda​

Az óvodánk dolgozói közössége, összekovácsolt, gyermekközpontú, hivatását szívből szerető, magasan képzett, kreatív, lendületes szakemberekből áll. Szemléletétünket az optimizmus jellemzi és minél inkább azon dolgozunk, hogy boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk.

Célunk, hogy tudatosodjon a gyermekekben a pozitív együttgondolkodás, a pozitív hozzáállás önmagukhoz, a társaikhoz, a környezetükhöz. Alakuljon ki a problémamegoldó képességük, erősödjön az önmagukba vetett hitük.

Tudatosítása, hogy

A mosoly egy olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz.

A mosolygós óvoda program fő célkitűzése: 2040-ig egy pozitívabban gondolkodó nemzedék felnevelése; értékeink, hagyományaink átadása.

Célja, hogy a Pillangó (suliváró) csoportba járó gyermekek biztonságosan, kudarc nélkül kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

Az óvoda-iskola átmenet segítése szívügyünk volt mindig is. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy zökkenőmentesen folyjon az iskolakezdés és a magas követelményeknek való helytállás, a gyermekek érzelmi életének sérülése nélkül.

Saját iskolaelőkészítő

Saját iskola-előkészítő

Csoportjaink közül 1 csoport iskola előkészítő, suliváró csoportként működik az óvoda telephelyén (Általános Iskola épületében – 2014 Csobánka, Vörösvári út 10-12.), amely az óvoda-iskola átmenet könnyítéséért jött létre.

Célunk, hogy olyan tevékenységeket, ismeretanyagot nyújtsunk, olyan szokás- és szabályrendszert alakítsunk ki, amelynek megvalósulása során differenciáltan, életkoruknak, fejlettségi állapotuknak megfelelően készüljenek fel a gyermekek az iskolakezdésre. Azoknak a képességeknek (figyelem koncentrációja, lateralizáció, gondolkodási műveletek, emlékezet, beszéd/kommunikáció) és készségeknek (önállóság, együttműködés, önfegyelem, nyitottság/motiváció) valamint a kisiskoláskor hét elemi alapkészségének (szocialitás, tapasztalati összefüggés megértés, tapasztalati következtetés, írásmozgás koordináció, elemi számolási készség, relációszókincs, beszédhanghallás) a fejlesztését helyezzük középpontba, amelyek alapfeltételei a sikeres iskolakezdésnek.

A gyermekek igényeihez, szükségleteihez életkorához igazodik a napi és heti rend, szokás és szabályrendszer. Figyelembe vesszük a játék meghatározó szerepét, de fokozatosan vezetjük be a játékos, kötöttebb foglalkoztatási formákat. Nagy hangsúlyt helyezzünk az érzelmi intelligencia fejlesztésére, az egészséges önbecsülés alakítására.

Kutyás foglalkozások

Kutyás foglalkozások

Nevelési év soron lehetőségeinkhez mérten többször szervezünk kutyával asszisztált foglalkozásokat a Canem Bt. közreműködésével. A gyerekek már ismert barátként üdvözlik a terápias kutyákat és természesetesen Dr. Varga Orsolyát (ügyvezető, állatorvos, biológus, segítő-kutya kiképző), aki kedves személyiségével és magas szintű szakmai hozzáértésével elvarázsolja a gyerekeket.

Hogyan „hat” a kutya? Mitől működik a kutyás terápia?

Milyen területek fejleszthetők a kutyás terápiával?

A kutya-ember kapcsolatban rejlő fantasztikus lehetőségeket megmutatni a világnak. Ezeket a lehetőségeket felhasználva segíteni az embereknek a fejlődésben, tanulásban, szórakozásban, az életminőség javításában.

A kreativitás megjelenése a környezeten múlik. (…) Amilyen mértékben elfogadja, esetleg el is várja a szokásostól eltérő megközelítéseket, újszerű megoldásokat a környezet, olyan mértékben fognak azok megjelenni.

Tehetséggondozás

Tehetség-gondozás

Timi: Csillanó Borostyánok Tehetséggondozó” műhely

Az óvodapedagógusok javaslata alapján tehetségfejlesztőnk (Baróthi Gy-né Tímea) szakmai  hozzáértése által a kis tehetségcsírák rendszeresen tehetséggondozó foglalkozásokon vesznek részt. A foglalkozások sok esetben külső helyszínen is zajlanak, akár szülők részvételével együtt, pl. színházi előadás, Tájházba tett látogatás, kirándulás stb.

A műhelymunka célja és feladata:

Sószoba

Segít:

Elérhető a gyerekek számára a sószoba: